Niet altijd zijn we tevreden met de wijze waarop onze klanten, studenten of medewerkers met ons omgaan. Boos worden helpt niet, nors kijken evenmin. Het zeggen lucht op, maar woorden kunnen verkeerd geinterpreteerd worden. De opmerking “ik heb het gevoel, dat je mij ervaart als een vuilnisauto” opent een ander luik. “Dit snap ik niet”, is de eerste reactie. Ik moet niet stom overkomen de tweede. Wat bedoelt u wil zeggen: vertel het me en ik moet nu echt opletten. De volgende reactie is een lach of glimlach: de boodschap is direct en geestig. Men vertrekt met het beeld dat de ander je ziet als iemand, die zijn troep elders dumpt. Hmm. “Daar moet ik wat aan doen anders kan ik niet meer terugkomen”. Met een metafoor gun je de ander een mooie ontsnapping.

(ontleend aan David J. Pollay,  De wet van de vuilniswagen)